IT-ers moeten mee veranderen

IT-ers moeten mee veranderen

Met de blijvende ontwikkeling van de cloud computing markt, raken organisaties er steeds meer van overtuigd dat cloud computing niet alleen een technologische verandering is. Cloud computing heeft een impact op alle lagen van een organisatie, om te beginnen bij de ICT-afdelingen en de ICT-professionals binnen deze afdelingen.

Momenteel zijn twee bewegingen aan de gang; Organisaties die inkrimpen, al dan niet gedwongen door het te langzame economische herstel, en organisaties die zich beraden op het efficiënter inzetten van ICT waar Cloud zeker als mogelijkheid meegenomen wordt. In beide gevallen zal hierbij ook inzet van personeel besproken worden, waarbij niet altijd zeker is of baanbehoud aan de orde kan zijn. Er gaan geluiden op dat Cloud Computing de arbeidsmarkt geen goed doet, terwijl onderzoeken en (CBS) marktcijfers juist het tegenovergestelde laten zien.

In de ICT Marktmonitor van 2013 zijn cijfers van het CBS geraadpleegd, deze laten, na een dip in 2009, alleen maar groei cijfers zien wat de vraag naar ICT personeel betreft. Daarbij wordt ook aangegeven dat ICT werkeloosheid voor een deel ingegeven lijkt te worden door een mismatch tussen vraag en aanbod. De techniek ontwikkelt immers door, maar mensen niet altijd. Een letterlijke opmerking uit de ICT marktmonitor: “In de komende jaren verwachten bedrijven vooral moeite met het invullen van vacatures in de software-ontwikkeling”. Deze opmerking lijkt de weg vrij te maken voor met name software ontwikkelaars. Yefim Natis, analyst van Gartner ziet deze ontwikkeling ook gebeuren over de periode 2011-2016. Ik denk persoonlijk dat er meer mogelijkheden op een grotere variëteit van gebieden zal zijn. Dus niet alleen op het gebied van cloud software ontwikkeling maar ook op het beheer van meerdere clouds en de connectiviteit hiervan.

Het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt worden voor een groot deel ingegeven hoe de IT professional mee evolueert met de mogelijkheden en kansen die de gewijzigde ICT markt biedt. Met Cloud Computing zijn sommige elementen hetzelfde gebleven, denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop via netwerken gewerkt wordt, maar zijn ook essentiële verschillen te zien die leiden tot de nieuwe vraagstukken:

  • Hoe ga je om met eisen van de business waar gebruikers hun eigen specifieke omgevingen en hulpmiddelen willen gebruiken om hun werk te doen. Hoe manage je deze beweging en de data die deze gebruikers creëren en overal ter wereld op kunnen slaan?
  • Als er meer oplossingen via de cloud worden aangeboden en steeds minder een beroep gedaan hoeft te worden op de IT professional, wat betekent dit dan voor het werk van ICT afdelingen?
  • Wat is de meerwaarde van de IT professional als de meer zelfstandige eindgebruiker de hulp van IT nog maar nauwelijks nodig heeft?

Over bovenstaande vragen is recent een whitepaper gepubliceerd door EXIN in combinatie met BPdelivery. In dit Whitepaper “Cloud Computing: The impact for IT departments and the IT professional” wordt uitgebreid ingegaan op de nieuwe rol van de ICT afdelingen en de professionals die in die afdelingen werken.

 

Er is al veel besproken dat de meest kansrijke combinatie de IT professional is die begrijpt dat ICT meer de business kant moet opzoeken. Hierbij wordt zeker niet bedoeld dat de technische component verdwijnt. Ik verwacht zelfs dat ICT’ers die de link naar de business kunnen leggen en ook nog over de noodzakelijke technische vaardigheden beschikken, het meeste de aansluiting kunnen maken met de ontwikkelingen die nu en in de toekomst doorgang vinden. Op je handen blijven zitten is hierbij geen optie, momenteel gaan de ontwikkelingen op het gebied van Cloud enorm snel. Het zal de kunst zijn de juiste aansluiting te vinden en die keuze te maken die het best bij de persoon in kwestie past. Het whitepaper probeert hier zo compleet mogelijk richting aan te geven.

Het whitepaper is HIER kosteloos te downloaden

 

 

Comments are closed.