Hebben we geleerd van de internetbubble?

Hebben we geleerd van de internetbubble?

​Vanuit de visie van de digitale agenda, opgetekend door de Europese Commissie en voorgezeten door Neelie Kroes, zijn in mei 2011 vier werkgroepen opgericht, die zich bezig moesten gaan houden met de implementatie van het gedachtengoed vanuit die digitale agenda.

Die vier werkgroepen waren

​1. Innovatie

2. Dataportabiliteit en reversibiliteit

3. Privacy

4. Vertrouwen, veiligheid en certificering (geleid door ondergetekende)

In deze groepen zijn hoofdzakelijk de grotere ICT bedrijven vertegenwoordigd vanuit de gehele wereld. Een uniek samenwerkingsverband dat niet vaak gezien is.

​De digitale agenda gaat over de Cloud strategie die de Europese Cloud markt moet ontwikkelen om Europa een belangrijke positie te laten krijgen in een markt die momenteel voornamelijk gedomineerd wordt door Amerikaanse partijen. Neelie Kroes heeft daarbij duidelijk aangegeven dat ze een Cloud vriendelijke en Cloud actieve industrie wil hebben.

​Inmiddels hebben deze vier werkgroepen hun aanbevelingen opgeleverd in een, voor de verandering, vrij leesbaar rapport waarin duidelijke doelstellingen staan hoe de industrie denkt invulling te kunnen geven aan de digitale agenda.

​Hieronder volgt een korte opsomming van de aangepakte gebieden door deze werkgroepen:

 • ​Maak overzichtelijk welke obstakels, wettelijk en technisch, overwonnen moeten worden om eenééngemaakte markt te krijgen voor “cross-border” cloud services in Europa
 • ​Maak een voorstel hoe bestaande Europese data privacy wetten aangepast moeten worden om de voordelen van Cloud Computing te kunnen benutten terwijl tegelijkertijd data protectie gewaarborgd kan blijven. Kijk samen met de Europese Commissie naar huidige bestaande legislatieve instrumenten
 • ​Overweeg het implementeren van waarschuwings-systemen voor Cloud breaches, betrek hier tevens de discussies bij die vanuit het voorgaande punt gevoerd worden
 • Toon “best practices” voor cloud providers met de nadruk op transparantie, met name daar waar het gaat over hun commitment ten aanzien van privacy, data (be)handeling en data opslag
 • Creëer een zogenaamde Cloud Observatory in de vorm van een website met gerelateerde sociale media waarin een sterk Europees Cloud Eco-Systeem gecreëerd kan worden
 • De industrie dient een dialoog platform te ontwikkelen met alle belanghebbenden, inclusief overheden, zakelijke gebruikers en klant organisaties (public, private and consumer markets)
 • De industrie dient mogelijkheden te bespreken om transparantie van Cloud providers te verbeteren met betrekking tot complexe documenten en hun aanbiedingen (SLA’s en contracten)
 • Werk samen met de Europese Commissie en Europese lidstaten om een Europese publieke sector cloud strategie te ontwikkelen. Specifiek door het voorstellen van Cloud Use Case scenarios in de publieke sector en advisering van beschikbare cloud technologie
 • ​De industrie dient waarschuwings systemen te onderzoeken om Cloud breaches te kunnen identificeren. De input hiervan dient gebruikt te worden voor huidige legislatieve discussies, zoals de mogelijk huidige aanpassing van de Privacy directive
 • ​De industrie dient mogelijkheden te onderzoeken voor een cloud certificerings mechanisme, die door de industrie geleid dient te worden en vrijwillig kan worden toegepast
 • ​De Europese commissie en de industrie dienen een research agenda samen te stellen ten behoeve van Cloud Computing voor komende research programma’s
 • ​De industrie dient een inventarisatie te maken van huidige en opkomende Cloud en internet gerelateerde initiatieven in het kader van interoperabiliteit op globale schaal en te onderzoeken welke verbeterinen hieraan gemaakt kunnen worden in het kader van transparantie en proces efficientie.

​Neelie Kroes zal op 26 januari in Davos hier hopenlijk op ingaan. Het tekent in ieder geval de wil van zowel de Europese Commissie als de grootzakelijke industrie dat men serieus bezig is werk te maken van de Europese Cloud Industrie.

​Het grootste voordeel zal zijn dat met deze punten, als onderdeel van die strategie, Cloud Computing “serious business” is. Niet alleen voor de grote cloud bedrijven maar ook voor de kleine en de opkomende Cloud bedrijven, niet alleen goed nieuws voor de economie maar zeker ook voor een cloud actief en cloud vriendelijk Europa. Een omgeving die we tijdens de internetbubble niet hebben gezien en waarvan we zeker geleerd hebben, getuige de optekening van deze aanbevelingen.

​De volledige rapportages zijn te downloaden via de website van EuroCloud Europa:

http://www.eurocloud.org/downloads/

 

Comments are closed.