Gegijzeld door een Cookie

Gegijzeld door een Cookie

In juni 2012 werd wettelijk verplicht dat websites die cookies gebruiken, aan hun bezoekers moesten voorleggen of ze cookies accepteren of niet. De huidige situatie laat nog bijzonder veel te wensen over en niet iedere web-content aanbieder gaat hier even chique mee om. Tijd om de balans op te maken, want in sommige gevallen is er sprake van regelrechte gijzeling als gevolg van de cookie wetgeving.

Wat is een cookie

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan.

Cookies kunnen gebruikt worden voor:

het onthouden van loginnaam of instellingen
het vergaren van surfinformatie
het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server

Het doel van een bepaald soort cookies, genaamd tracking cookies, is het verzamelen van informatie over websurfers. Dit gaat als volgt:

Men bezoekt een website die reclame in de pagina heeft. Deze reclame is meestal afkomstig van de website van een advertentiebureau en deze website kan ook cookies opslaan.

Later komt men op een andere website, die van ditzelfde advertentiebureau gebruik maakt om reclame weer te geven, dus kan de advertentie-website het eerder geplaatste cookie opvragen. Hierdoor kan men dan te weten komen dat de gebruiker ook naar de andere website geweest is en de inhoud van de reclame daaraan aanpassen. Als het aantal sites waar dit advertentiebureau actief is groot genoeg is kunnen er gebruikersprofielen gemaakt worden.

De opgeslagen historie is vooral voor marketingdoeleinden interessant. Vanwege de privacyaspecten is het gebruik van cookies, dat zich veelal aan het oog van de internetgebruiker onttrekt, in deze situaties omstreden.

De Cookie wet

De cookiewet is een feit, maar eigenlijk bestaat deze wet niet. Juridisch gaat het om een deel van de Telecommunicatiewet, een uitbreiding van een bestaande wet met artikel 11.7a om precies te zijn, dat bepaalt dat toestemming nodig is van de eindgebruiker voordat gegevens mogen worden uitgelezen of geplaatst bij diens randapparatuur (zoals computers, laptops, tablet of telefoons). Een cookie is een ‘gegeven’, maar de wet is veel breder dan dat: ook browser add-ons, browser fingerprinting, javascripts en spyware vallen er onder.

De gewijzigde wet komt voort uit de Europese Privacyrichtlijn. Landen mochten daarbij afwijken van de letterlijke teksten, en de meeste landen hebben dat ook gedaan. Met name Nederland is verder gegaan: er is gekozen voor een omgekeerde bewijslast waar het de privacy betrof. Eind 2012 werd een voorstel aangenomen om de cookiewet te versoepelen waarbij het bijhouden van statistieken zonder toestemming mogelijk is.

De praktijk

De huidige uitwerking van de cookiewet in de praktijk toont dat organisaties zeer verschillend met de materie omgaan. In bepaalde gevallen, zoals de volkskrant, kan men de website niet eens bezoeken zonder dat ALLE cookies geaccepteerd worden. Onlangs berichtte nu.nl al over de “cookie-muur” die door de publieke omroepen was opgeworpen en andere websites, zoals telegraaf.nl, geven keuzes over welk type cookies u bereid bent te accepteren. Daarnaast is mij niet helder geworden hoe het met de zogenaamde ‘apps’ werkt op tablets en smartphones. Na installatie van een ‘app’ krijg ik geen scherm die mij informeert over hoe er door de ‘app’ met cookies wordt omgegaan. Laat staan hoe ik deze kan verwijderen.

Omdat veel bezochte sites vaak een onderdeel zijn van een groep bedrijven (Sanoma Media, PCM uitgevers, VNU Media etcetera), wordt de vraag over hoe u met cookies wilt omgaan, per groep anders aangepakt. Dit leidt tot hopeloze, en vooral onnodige, onduidelijkheden. Daarnaast wordt invulling gegeven aan deze cookiewet door de website bezoeker een pop-up scherm voor te schotelen, waar men de keuze moet gaan maken om cookies al dan niet te accepteren, met soms mogelijke keuzes over het type cookies dat men bereid is te accepteren

De politiek heeft de problematiek van de zichtbare uitwerking van de wet op de consument inmiddels onderkend en wil nu dat de wet en de uitwerking ervan opnieuw wordt bekeken. Het lijkt erop dat we voorlopig nog niet van de verschillende benaderingswijzen af zijn en ik ben benieuwd of de producenten van browsers hierop in gaan spelen met nieuwe browser versies waarin deze cookie keuzes standaard ingesteld kunnen worden. Voorlopig doe ik het periodiek met de optie ‘Alle opgeslagen Cookies verwijderen’.

Noot Auteur: Inmiddels hebben een aantal genoemde organisaties het probleem onderkend en hebben zij aangegeven de pop-ups anders te zullen weergeven.

Comments are closed.