De Cloud is blind

De Cloud is blind

De Cloud is blind voor eindgebruikers

Bij Cloud Computing hebben we het vaak over ‘de’ eindgebruikers. Maar over welke eindgebruiker gaat het eigenlijk? Zijn de behoeftes en ideeën van die verschillende groepen eindgebruikers wel gelijk aan elkaar? Genieten ze dezelfde rechten of zitten ook daarin nog verschillen? Als voor een dienst getekend wordt, kan de “cloud” niet “zien” met wat voor type gebruiker het te maken heeft.

​Grofweg zijn cloud gebruikers op te delen in twee hoofdcategorieën; De consument en de zakelijke gebruiker. En alhoewel beide groepen vaak gebruik kunnen maken van dezelfde cloud oplossingen zijn de geboden functionaliteiten en gebruiksrechten vaak verschillend. Ook de industrie heeft dit onderkend en maakt verschil tussen de zakelijke gebruiker en de consument.

​Als een consument gebruik wil maken van een Cloud oplossing wordt deze vaak geconfronteerd met een algemene gebruiksovereenkomst. In het beste geval bestaat deze uit een aantal pagina’s waarop de rechten en plichten van ‘de’ eindgebruiker staan vermeld. In het slechtste geval krijgt deze eindgebruiker een document van 45+ pagina’s voorgeschoteld en na het doorscrollen kan men op [OK] klikken om aan te geven dat men de overeenkomst gelezen heeft en ermee accoord gaat. In verreweg de meeste gevallen leest men de overeenkomst niet in zijn geheel door en klikt op [OK] om door te kunnen gaan en de gewenste functionaliteit te kunnen gebruiken. De rechten van eindgebruikers/consumenten worden vaak ook vanuit overheidswege beschermd maar deze zijn niet uniform per land of geografisch gebied. Een eindgebruiker in Engeland bijvoorbeeld heeft andere rechten dan een eindgebruiker in Nederland. De overeenkomsten worden vaak opgesteld met de regelgeving van het land van herkomst van de dienst. Dit maakt dat gebruiksovereenkomsten voor de consument nagenoeg onleesbaar worden. Niet zozeer vanwege de complexiteit van de dienst, maar vanwege de benodigde uniformiteit van de overeenkomst in alle landen waar men de dienst kan afnemen. Het is niet zo dat iedere leverancier per land een aparte overeenkomst opstelt.

​Voor de zakelijke gebruiker liggen de zaken vaak anders. Hier wordt de dienst afgenomen voor een complete groep van eindgebruikers en zijn de rechten geregeld via een overkoepelende overeenkomst vanuit het bedrijf naar de zakelijke eindgebruiker. Deze overkoepelende overeenkomst wordt uitgebreid met een Service Level Overeenkomst en de zakelijke eindgebruiker hoeft de dienst alleen nog maar aan of uit te (laten) zetten. Omdat overkoepelende overeenkomsten voor elk bedrijf apart kunnen worden afgesloten, is het bedrijf in bepaalde mate in staat om het contract toe te spitsen op de behoeftes van het bedrijf zelf. Dat de zakelijke eindgebruiker de dienst ook privé kan benutten, is daarbij een extra voordeel.

​Uiteraard zijn er ook gebruikersbehoeftes die niet door middel van een bedrijfsovereenkomst afgesloten kunnen worden maar wel door de twee groepen gebruikt worden. Een voorbeeld daarvan zijn sociale media. Hier vervaagt het begrip zakelijke eindgebruiker en consument. Alhoewel de consument op een andere manier omgaat met deze sociale media dan de zakelijke gebruiker zijn de gebruikersovereenkomsten wel hetzelfde. Tenzij het bedrijf nadrukkelijk verzoekt om een speciale ruimte, gelden weer andere voorwaarden en condities. Daar moet dan wel (meer) voor betaald worden.

​Overheden maken een duidelijk onderscheid tussen consumenten als eindgebruikers en de zakelijke eindgebruiker waarbij de rechten van de consument eindgebruikers nadrukkelijk beschermd worden. Voor de zakelijke eindgebruiker wordt vaak geleund op het feit dat de (cloud) industrie door middel van contracten en service level agreements de rechten van de eindgebruikersorganisaties regelt.

​Waar echter gebruik van zakelijk naar prive overloopt of andersom, kan men lastig de rechten vaststellen en moet men (toch weer) vaak terugvallen op de algemene gebruikersvoorwaarden. De cloud is blind hiervoor, juristen buigen zich over deze materie en vooralsnog is hiervoor niet zo snel een oplossing voorhanden.

 

Comments are closed.