Cloudstrofobie

Cloudstrofobie

Het onderzoek van de Nationale EuroCloud Monitor en de bijeenkomst hierover in Maart leerden dat de deelnemers aan het onderzoek voor een kwart de Cloud niet zouden implementeren op korte termijn. Onbekend maakt onbemind? Wellicht komt er ook een beetje angst bij kijken….een gevalletje Cloudstrofobie zeg maar. Zonder nu gelijk te concluderen dat Cloud mensen angstig maakt, bleek ook dat er nogal wat verwarring was over wat “Cloud” nu precies is.

Terughoudend

Men blijkt in Nederland nog terughoudend wat Cloud implementaties betreft. Dit lijkt ingegeven te worden door zoveel verschillende verhalen die over Cloud de ronde doen. Het feit dat die verhalen niet altijd op elkaar aansluiten zorgt ervoor dat bedrijven blijven twijfelen over hun Cloud strategie en Cloud adoptie. Eigenlijk is angst voor Cloud helemaal niet nodig zolang we dezelfde taal spreken over wat Cloud Computing nu precies is.

NIST

Het Amerikaanse “National Institute of Standards and Technology” heeft in 2011 haar Cloud Computing definities aangescherpt in de “Special Publication 800-145”. De Cloud definitie van het NIST wordt over het algemeen gezien als de de facto standaard voor het begrip “Cloud Computing”. Hieronder volgt de vertaling van die definitie in het Nederlands:

“Cloud Computing is een model voor het kunnen faciliteren van gemakkelijke en overal beschikbare netwerk toegang met gedeelde beschikbaarheid van configureerbare ICT resources (zoals netwerken, servers, opslag, applicaties en services), die eenvoudig afgenomen kunnen worden met minimale beheers inspanning en zonder tussenkomst van service providers. Het model bestaat uit 5 karakteristieke elementen, 3 service modellen en 4 implementatie modellen”.

Als je het bovenstaande naar een wat minder statische tekst zou vertalen in een puntsgewijze opsomming, zou je vrij vertaald tot het volgende kunnen komen:

  1. Cloud Computing services worden online en op aanvraag aangeboden via netwerk toegang
  2. Cloud Computing services zijn overal beschikbaar en worden op gemakkelijke wijze aangeboden
  3. Cloud Computing gaat over gedeelde beschikbaarheid van ICT resources
  4. Hetgeen via de Cloud wordt afgenomen is configureerbaar
  5. Gebruik van Cloud vereist minimale beheersinspanning
  6. Er is geen service provider nodig om van Cloud gebruik te maken.

Veelal wordt Cloud technisch neergezet en, eerlijk is eerlijk, als ik kijk naar de NIST definitie, dan zou ik die neiging ook hebben om dat te denken. Cloud Computing wordt echter on-line aangeboden, is eenvoudig in gebruik, overal beschikbaar en heeft geen tussenkomst nodig van een service provider. Met andere woorden: Je kan het helemaal zelf regelen zonder verstand te hoeven hebben van hoe het technisch werkt en zonder tussenkomst van derden.

Zelf Service

Nu kan ik mij voorstellen dat je als individu binnen een bedrijf de dingen prima zelf kan regelen, maar als je als bedrijf Cloud wilt implementeren komt daar wel iets meer bij kijken. Centrale opslag van data, Backup van diezelfde data en beschikbaarheids afspraken over de dienst zijn maar een paar elementen die je als bedrijf goed geregeld moet hebben. Los van de eenvoudige technische implementatie, is het aan te raden ook een Cloud strategie te hebben om niet alleen de implementatie, maar ook het gebruik en de continuering van de Cloud dienst goed geregeld te hebben. Ook dat is niet zo lastig te realiseren. Voor mijn klanten hanteer ik een Cloud-Checklist die kijkt of de organisatie nagedacht heeft over die elementen die nodig zijn voor een succesvolle Cloud implementatie. Ook naar aanbieders van Cloud wordt een checklist gehanteerd, die kijkt of aan de voorwaarden wordt voldaan om het over een cloud product te kunnen hebben.

Afsluitend

Angst voor Cloud is nergens voor nodig, het voeren van regie over Cloud wel. Om angst weg te nemen is het in ieder geval goed om je eerst door de echte bedrijfs experts te laten informeren en mogelijk zelfs gebruik te maken van een Cloud makelaar (zie hiervoor mijn november opinie “Cloud Makelaars – een nieuw fenomeen”). Experimenteren is uiteraard goed, maar zodra het om bedrijfsbelang gaat, wil je toch meer zekerheid voor de bedrijfs continuiteit en de eigen medewerkers. Cloudstrofobie leidt dan onherroepelijk naar Cloudpassie. En daar is het mij om te doen.

 

 

Comments are closed.