Cloud makelaars, een nieuw fenomeen

Cloud makelaars, een nieuw fenomeen

Cloud oplossingen schieten inmiddels als paddestoelen uit de grond. Soms super handig en nuttig, soms ook wat minder nuttig, al valt dat niet altijd aan de hand van een omschrijving, youtube filmpje of proefperiode te beoordelen. Daarnaast komen er ook meer leveranciers die hun oplossingen ineens als zijnde “cloud” aanbieden terwijl dat lang niet altijd zo is. Om een Cloud propositie neer te kunnen zetten dienen de oplossingen in ieder geval te voldoen aan een aantal basis voorwaarden. Niet iedere klant weet dat, niet iedere leverancier is zich daarvan bewust. Misschien is het tijd voor de Cloud makelaar.


Gartner heeft de opkomst van de Cloud makelaar al aangegeven in haar Cloud hype cycle in 2010 en maakt inmiddels ook al onderscheid in de volgende varianten die daarvan kunnen opdoemen binnen nu en 5 jaar:

Service Intermediation

In dit model is de Cloud makelaar actief betrokken bij het verbeteren van bepaalde elementen van de geleverde services en levert deze ook actief een bijdrage aan de waarde vermeerdering van de cloud oplossingen aan de eind gebruikers en aan de leveranciers van de Cloud oplossingen. Dit kan bestaan uit het managen van toegang tot Cloud applicaties of Cloud management rapportages of bijvoorbeeld Identity management. Met name deze laatste is in het kader van de huidige Vertrouwen en Veiligheid kwesties een zeer welkome.

Service Aggregation

Een, naar mijn mening, bijzonder belangrijke Cloud makelaar. Deze integreert meerdere services in 1 nieuwe oplossing of beperkt het aantal services om de complexiteit te kunnen beheersen. Hierbij moet vooral gedacht worden aan data-integratie waarbij data slechts eenmaal opgeslagen hoeft te worden en tussen de applicaties uitgewisseld wordt. Ook zorgt deze makelaar ervoor dat data veilig tussen meerdere providers getransporteerd kan worden. Deze makelaar is met name thuis in het gebied van “Big data” en is vooral technisch geörienteerd. In een eerder artikel had ik al eens aangegeven dat PaaS leveranciers belangrijk zouden worden. Op dit gebied zal de PaaS leverancier zich mat name thuis voelen.

Service Arbitrage

In dit laatste model wordt met name naar Service aggregation gekeken met als verschil dat hier de services niet vooraf vast staan. De Cloud Makelaar krijgt van de klant de opdracht om services met elkaar te vergelijken en de juiste te adviseren om die te koppelen. Deze makelaar zal dus perfect op de hoogte moeten zijn van de Cloud oplossingen die in de diverse verticals worden aangeboden in de markt en dient ook inhoudelijk op de hoogte te zijn van de services. Men kan hierbij een vergelijkings onderzoek betrekken als dat er al zou zijn op Cloud applicaties. Met al die groeiende Cloud oplossingen momenteel nog een pittige uitdaging die zeker invulling behoeft.

Met de jonge Cloud markt, zoveel onzekerheden en toch nog steeds vaak onjuiste of onvolledige informatie vanuit de markt zal de Cloud makelaar een welkome schakel vormen  tussen leverancier en klant waarbij deze makelaar uiteraard onafhankelijk dient te zijn. Zover is het echter nog niet. De Cloud makelaar zal zijn intrede doen, maar voor het zover is, zal eerst de markt de volwassenheids slag dienen te maken en de huidige Cloud remmingen moeten wegnemen. In de Nationale EuroCloud Monitor (http://www.eurocloudnl.eu/?p=1357) is in de Nederlandse markt onderzocht waar men staat op het gebied van Cloud toepassing en implementatie en zijn de resultaten hoopvol maar wordt tevens gewaarschuwd voor de remmingen die door bedrijven nog steeds als risico ervaren worden, zoals data-beveiliging en privacy, kosten en integratie.

 

Comments are closed.