Cloud kompas naar het Oosten

Cloud kompas naar het Oosten

 

Met de huidige financiële malaise in Europa zijn bedrijven terughoudend met investeringen. Vaak wordt hierbij naar de eigen markt gekeken en wordt vergeten dat er naast de westerse markt een scala van kansen ligt in de Centraal en Oost Europese markten. Op velerlei gebieden. Het richten van het kompas naar het oosten om daar nadrukkelijker de zakelijke kansen te zoeken, kan behoorlijk lonend zijn.

Centraal en Oost Europa zijn zich rap aan het ontwikkelen, en alhoewel de ontwikkelingen op Cloud daar nog enigszins achterlopen op de ontwikkelingen in West Europa, kan het zeker lonen om met meerdere brillen naar het oosten te kijken. Lettend op Europese cultuur, de valuta binnen de EU lidstaten en bereisbaarheid is alleen al offshoring naar deze gebieden het overwegen waard. Ten aanzien van de infrastructuur lopen de Oost-Europeanen zelfs voorop. Lithouen voert al enige jaren de lijst van snelheidsverbindingen naar Huis (FTTH) en Office (FTTB) aan waar West-Europese landen achterblijven. Nederland is zelfs de afgelopen jaren alleen maar gezakt op de ranglijst. We zijn momenteel 17e (!) op de lijst die is gepubliceerd door de FTTH council in februari van dit jaar. Duitsland en Engeland komen op de lijst niet eens voor. Qua digitale infrastructuur lijkt het dus goed te zitten daar.

 

Mijn reizen naar de Oost-Europese landen hebben uitgewezen dat er een grote interesse heerst in de Cloud ontwikkelingen en dat men daar graag meelift op de kennis en kunde die in het westen aanwezig is op dit vlak. Het feit dat men van het westen wil leren, geeft al een indicatie dat er zakelijke kansen liggen in Oost-Europa. De Europese Commissie heeft meerdere malen aangegeven dat ook zij bereid zijn te investeren, met name op het gebied van Cloud educatie. In toenemende mate wordt geconstateerd dat Oost-Europese bedrijven worden ingeschakeld om “westerse” Cloud oplossingen te bouwen. Niet alleen spelen lagere ontwikkelkosten een rol, ook het feit dat er eenvoudiger, goedkoper en sneller naartoe gereisd kan worden is een factor van belang. Daarnaast zijn er ook al Cloud services ontwikkeld in Oost-Europa die niet of nauwelijks bekend zijn bij vendoren in het westen maar die de markt toegevoegde waarde kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan online conferencing tools, CRM of Collaboratieplatformen.

 

Als naar een win-win situatie gekeken wordt, valt op dat Oost-Europese bedrijven maar wat graag toegang willen hebben tot de westerse markt, daarnaast is het westen op zoek naar nieuwe afzetmarkten, waarvoor Oost-Europa alle kansen en mogelijkheden biedt. De Europese commissie zal dit alleen maar aanwakkeren door het creëren van “One digital single market” waarbij grenzen voor digitaal verkeer zo eenvoudig mogelijk moeten worden, net zoals de handelsgrenzen en het betalingsverkeer binnen de EU lidstaten.

 

Zijn er dan geen hobbels op de weg momenteel? Afgezien van de slechte conditie waarin de Oost-Europese wegen zich vaak bevinden zijn er ook nog wel andere hobbels te onderkennen. De meest belangrijke is dat de Oost-Europese economie een product economie is en geen kennis- of service economie zoals we die hier in het westen kennen. Dat zorgt ervoor dat er momenteel nog relatief veel moeite gedaan moet worden om Cloud volumes te behalen en daarmee ook winstgevend te kunnen zijn. Aangezien Cloud producten draaien om hoge volumes is dat zeker een aandachtspunt. De landen blinken ook niet uit in gezonde financiële huishouding waardoor niche producten daar lastiger zullen verkopen tegen de in het westen vigerende prijzen. Een aangepast prijsbeleid voor die regio is zeker aan te bevelen. Als andersom geredeneerd wordt; Bij het resellen van oost-europese producten in de westerse markt, zal ook gezocht moeten worden naar oplossingen die passen in het eigen bedrijfs verkoop model. En zullen deze oplossingen ook eerst gevonden moeten worden.

 

In een recente studie van IDC (februari  2013) is vastgesteld dat Centraal en Oost-Europese overheden al veel investeren in de digitale infrastructuur. IDC verwacht dat de volgende stap van de ontwikkelingen zal liggen op het gebied van reguleringen, gebaseerd op best practices op het gebied van Cloud.

 

Initiatieven van de Oost-Europeanen om in ieder geval onderling een groter handelsbereik te kunnen krijgen vinden ook plaats. Onder de verzamelnaam “CEE” (Central & Eastern Europe) met een toevoeging als “Cloud” of “Insider” zijn Oost-Europese landen al actief bezig om zichzelf te mobiliseren. Op zich een goed initiatief wat nog meer waarde zou kunnen krijgen als ook westerse bedrijven hierbij aanhaken. Een aantal ICT wereldspelers zijn hier al in vertegenwoordigd en het zal mij niet verbazen als meerdere bedrijven met een Oost-Europese strategie bezig zijn. Uiteindelijk zal ook Oost-Europa de slag maken naar een kennis- en service economie. Het zou dan goed zijn als we daarin vertegenwoordigd zijn. Hiermee krijgt het predikaat “Made in Europe” pas echt betekenis.

 

 

Comments are closed.