Cloud en Europa, alleen maar zakelijke kansen?

Cloud en Europa, alleen maar zakelijke kansen?

Het was een kort berichtje op nu.nl waarin hoofdzakelijk werd gefocussed op de besparingen die gemaakt kunnen worden en de zakelijke kansen die in geld werden uitgedrukt. Neelie Kroes heeft de Europese Cloud strategie eind vorige week voor de verzamelde pers kenbaar gemaakt. Maar wat gaat de commissie nu actief doen om Cloud Computing in Europa verder te brengen? En wat doet de industrie?

De Europese Commissie is al een tijdje bezig om de Europese cloud strategie vorm te geven. Los van het feit dat dit een lastig proces is vanwege de tegenstellingen in de lidstaten op diverse gebieden, zijn de contouren al behoorlijk helder aan het worden. Waar Kroes met name over de ontwikkeling van de Publieke sector sprak in Davos in Januari dit jaar, zijn nu ook andere elementen naar boven gekomen die de aandacht van de commissie gaan krijgen. Neelie Kroes gaf deze keer voorrang aan de eindgebruiker waarover ze meldde dat mensen Cloud Computing alleen gaan gebruiken als ze begrijpen hoe het werkt en er vertrouwen in hebben. Om dit doel te bereiken wil de commissie de focus leggen op drie gebieden:

Standaards en certificering

Als men zaken met elkaar wil vergelijken moet er een systeem beschikbaar zijn waarlangs dit kan plaatsvinden op een neutrale wijze. Een certificering kan hiervoor uitermate geschikt zijn zolang die certificering maar onafhankelijk uitgevoerd wordt. Voordat echter een certificerings schema voor Cloud geschikt gemaakt kan worden zijn standaards nodig. De standaarden organisatie ETSI (European Telecommunications Standards Institute) zal worden gevraagd om dat standaardiserings programma voor te zitten en de belanghebbende partijen samen te brengen. Dat proces is momenteel al in volle gang. EuroCloud heeft overigens al een compleet Cloud certificeringsprogramma ontwikkeld en voert dat momenteel binnen Europa onder de merknaam “EuroCloud Star Audit Certification program”. Dit programma omvat certificering van IaaS, PaaS, SaaS en datacenters en is uniek in de wereld.

Duidelijke contracten

De basis van cloud diensten en de afname daarvan ligt voor een groot deel in overeenkomsten. Overeenkomsten in dit verband zijn cloud contracten, Service level Agreements (SLA’s) en eindgebruikersovereenkomsten. Momenteel wordt geklaagd over onduidelijke contracten, metersdikke pakken papier die de rechten en plichten duidelijk zouden moeten maken. Duidelijke contracten zorgen in ieder geval dat de rechten helder zijn waarmee het vertrouwen kan toenemen om iets met cloud te gaan doen. Hier ligt niet alleen een verantwoordelijkheid voor de industrie, bijvoorbeeld in het kader van data-portabiliteit, ook lokale wetgeving in de lidstaten zal hierop aangepast moeten worden in het kader van privacy wetgeving.

Cloud Partnership

In januari dit jaar sprak Neelie Kroes over het opzetten en faciliteren van een Cloud Partnership. Het Cloud Partnership is bedoeld om overheidsdiensten in de lidstaten beter op elkaar af te stemmen en meer gezamenlijke activiteiten op het gebied van Cloud Computing binnen rijksoverheden te ontwikkelen. denk hierbij aan een Europese cybercrime taskforce maar ook aan het onderling afstemmen van te gebruiken (cloud)diensten die ervoor zorgen dat de inkoop van deze diensten beter en goedkoper geregeld kan worden.

De industrie is al bezig om invulling te geven aan het verbeteren van vertrouwen, standaards, certificeringen en contract voorwaarden waarin ook de service level agreements en data portabiliteit worden geadresseerd. De commissie houdt zich vooral bezig met het opzetten van het Cloud partnership. Momenteel worden de lidstaten gepolst om te kijken in hoeverre zij willen deelnemen aan het Cloud Partnership.

En zo valt te bemerken dat achter een klein bericht een hoop schuil kan gaan. Het is duidelijk dat zowel de industrie als de politiek de wil heeft om cloud Computing in Europa niet alleen succesvol te maken, maar ook de barrieres weg wil nemen om Cloud écht een vlucht te laten nemen, waar niet alleen commerciële kansen te vinden zijn, maar ook de dienstverlening naar de eindgebruiker en Europese burger moet toenemen.

 

Comments are closed.