Cloud Computing: Maak de cirkel rond

Cloud Computing: Maak de cirkel rond

Als een bedrijf een Cloud oplossing aanbiedt, zeker als het een wat kleiner bedrijf is, waarvan er in Nederland behoorlijk veel zijn, is het niet verstandig om alles zelf te willen en te blijven doen. Cloud computing aanbiedingen kennen een kleine marge en niet ieder bedrijf heeft zelf het vermogen de gehele keten te kunnen besturen. Partners zoeken is daarbij essentieel. Maar hoe doe je dat en waar moet je op letten?

Met het schuiven van licenties was het eenvoudig, je verkocht een doos, verkocht ook consultancy, je implementeerde de oplossing en je rekende jaarlijks een bedrag aan onderhouds- en licentiekosten.

​Los van het feit dat bovenstaande met Cloud oplossingen niet meer op die manier werkt, moeten er manieren gezocht worden om het product te hosten, te leveren en te onderhouden. Daarnaast spelen tal van andere factoren een rol die een onderneming waarschijnlijk niet eens meer zelf in kan vullen. Het zoeken van een partner die zijn specifieke stukje voor haar rekening neemt, is dan een logische volgende stap.

​Het vinden van die partners kan een helse zoektocht zijn, maar als men gebruik maakt van de juiste uitgangspunten om tot partnership te komen, zou dat best nog wel eens mee kunnen vallen. Een aantal tips hieronder:

​1. Maak een SWOT analyse

Zaken doen is vaak een onderbuik gevoel. In dit specifieke geval is het raadzaam om weer eens naar de veranderende markt te kijken en de mogelijkheden en uitdagingen die specifiek voor de eigen organisatie zijn gaan gelden als gevolg van die veranderende markt. De SWOT analyse is een goed hulpmiddel om te identificeren waar de omissies zijn of kansen liggen. Om te voorkomen dat u dit wiel zelf uit moet vinden kan het beste een onafhankelijke partij ingehuurd worden die in een kortlopend onderzoek en met een neutrale bril de organisatie kan doorlichten op de kansen, bedreigingen, sterke en zwakke punten.

​2. Identificeer wat het bedrijf nodig heeft en ga op zoek

Zodra het voorwerk gedaan is met de SWOT analyse, weet u waar de focus moet komen. Laat vooral aan de omgeving weten wat u zoekt. De meeste bedrijven zijn geneigd zelf de zaken op te lossen maar, zoals reeds aangegeven, de business van Cloud computing bestaat uit het zoeken van partijen die toegevoegde waarde aan elkaar kunnen leveren. Hierbij is het noodzakelijk dat juist niet in de productlijn van de eigen onderneming gedacht wordt, maar in toegevoegde waarde áán het product of aan de klanten ván het product, of de dienst uiteraard. Dit proces zal het meest tijdrovend zijn en ook hier kan onafhankelijke expertise ingehuurd worden om die zoektocht voor u te doen. Uiteindelijk zal deze zoektocht een lijst op moeten leveren met mogelijke kandidaten. Kijk hierbij niet alleen naar de eigen waardevermeerdering maar zeker ook naar die van de beoogde partner. Zonder een win-win situatie zal het lastig worden de juiste partij(en) erbij te krijgen.

​3. Laat de partner in zijn waarde(keten)

U heeft klanten, het partnerbedrijf ook. Belangrijk is dat u beiden voor die andere markt geen bedreiging bent, daarmee levert iedere partner de eigen waarde in het gezamenlijke ondernemen en houdt iedereen zijn eigen klanten en de eigen plek in de waardeketen. Beschouw iedere partner in de keten toeleverancier van die keten. Hiermee creëert u afhankelijkheden naar elkaar waardoor een werkelijke waarde keten ontstaat. Die waardeketen is de toegevoegde waarde naar de eindklant toe. Maak daarover in de partnerovereenkomst heldere afspraken: Ieder behoudt de eigen klant. Omdat de partners bij voorkeur in andere segmenten opereren, lijkt dit logisch, maar dat hoeft niet altijd zo te blijven.

​4. Denk niet enkelvoudig

Het hoeft niet zo te zijn dat de waardeketen die u voor ogen staat uit 1 enkele partner bestaat. Het hoeft ook niet zo te zijn dat u iedere partner bij elke nieuwe klant nodig hebt. Soms kunt u sommige stappen in de keten overslaan, in het andere geval weer niet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan consultancy services: In het ene geval kan het zijn dat er behoefte is aan een business development consultant, in het andere geval kan het zijn dat u meer behoefte heeft aan een beveiligingsexpert of technisch consultant. Verschillende disciplines, verschillende partners. Dit geldt overigens ook voor de gun- en succesfactor. Denk niet alleen aan uw eigen inkomsten, maar ook aan die van de partner, ook dat is waardevermeerdering.

​Met het denken naar succesformules met betrekking tot Cloud Computing zou ook het denken naar partnerships moeten toenemen. Voor de  ICT markt is dit denken nog niet zo diep ingedaald als ik zou wensen. Gezien het globale karakter van Cloud Computing is het een utopie om te denken dat we nog steeds alles alleen kunnen doen. Uiteindelijk draait cloud computing om samenwerking, in welke vorm dan ook en met verschillende disciplines. Zodra de markt dat ook ziet zal er voor de eindklant meer value-add ontstaan die het werken in de Cloud als transparanter zal ervaren, waardoor het vertrouwen toe zal nemen en meer Cloud oplossingen hun plek naar de eindgebruiker zullen vinden. Dan is de cirkel pas echt rond.

 

Comments are closed.