Bestelformulier

Bestelformulier

Bestel hier het boek:

Maak EUR 10,- over op rekeningnummer IBAN NL56 SNSB 0963 9632 28 Ten name van Personal Consult te Renkum, onder vermelding van “Boek”. Laat hieronder vervolgens weten dat u reeds betaald hebt of dat u een factuur wenst op uw bedrijfsnaam en geef uw volledige gegevens op.
Aantal exemplaren:

Bestelling van
Een heldere kijk op Cloud Computing


 

Comments are closed.