1 Europese Telecom markt

1 Europese Telecom markt

De laatste tijd horen we steeds meer van Neelie Kroes dat ze in 2014 één Europese digitale markt wil hebben. De meest merkbare tekenen hiervoor zijn dat de roaming tarieven de afgelopen jaren behoorlijk aan het dalen zijn. Voor zowel de zakelijke als individuele gebruikers bijzonder interessant, maar hoe interessant is deze ontwikkeling voor de Telecom providers. Moeten zij blij zijn met deze ontwikkeling of betekent deze ontwikkeling de nekslag voor de kleinere providers?

28 verschillende markten

Kroes heeft geconstateerd dat binnen Europa geopereerd wordt op 28 verschillende markten. Binnen die markten zijn diverse providers actief en is er geenéén die in alle markten vertegenwoordigd is. Dit zorgt ervoor dat indertijd roaming tarieven zijn ingesteld waarbij de provider zelf het tarief kon bepalen. De kopzorg van menig beller, omdat in het verleden vaak door weinig inzicht te hebben in de kosten die roaming met zich meebracht, behoorlijk hoge rekeningen gepresenteerd werden aan de eindgebruiker. De afgelopen jaren is onder wetgeving vanuit de Europese commissie hier een halt aan geroepen. Nu gaat de commissie de laatste stap in dit proces nemen: Kroes wil dat in juli volgend jaar alle Europese telecom aanbieders een zogenaamd “Europa-Pakket” gaan aanbieden. Hiermee moet het mogelijk worden om grensoverschrijdend bellen mogelijk te maken zonder met roaming kosten geconfronteerd te worden. Voor dit “Europa-Pakket” worden dan wel extra kosten berekend, maar die vallen naar verwachting lager uit dan wat men kwijt zou zijn geweest als van roaming gebruik gemaakt zou worden.

SMS

Indien een telecombedrijf niet aan de voorwaarden kan voldoen, worden zij verplicht een (SMS) bericht naar de gebruiker te sturen zodra deze de grens overgaat met de mededeling dat zij niet goedkoop internet kunnen aanbieden en daarbij een overzicht moeten bieden van lokale netwerkbedrijven die dit wel kunnen, met behoud van het eigen telefoonnummer (!). Leiders van grotere telecombedrijven hebben laten weten dat ook zij zich realiseren dat roaming weliswaar geld opleverde, maar dat ook zij baat hebben bij een Europese ééngemaakte markt.

(roaming prijsdalingen 2008-2014. Bron: Bellen.com)

Niet alleen de roaming tarieven

Kroes heeft aangegeven in haar pers conferentie in Brussel op 12 september dat het creëren van een “European single digital market” niet alleen over telecom, roaming en tarieven gaat. Uiteindelijk gaat het volgens haar om een sterke, gecombineerde Europese markt die niet afhankelijk hoeft te zijn van andere intercontinentale cloud aanbieders en waarbij de banen in Europa gecreëerd worden. Deze ontwikkeling moet de Europese economie een boost geven. Daarnaast heeft de commissie aangegeven de Telecom bedrijven hiermee te willen helpen door middel van vereenvoudigde regelgeving. Uiteindelijk moeten we ons ook realiseren dat deze regelgeving uitsluitend geldt voor leden van de Europese Unie. Daarbuiten zullen waarschijnlijk weinig veranderingen plaatsvinden.

Infrastructuur

De hordes die voor deze eengemaakte markt genomen moeten worden, zijn geen eenvoudige. De infrastructuur van de landen binnen de Europese Unie zijn bijzonder verschillend en men moet maar afwachten welke kwaliteit internet men zal krijgen zodra de grens overgegaan wordt. Kroes wil dit tegengaan door voor te stellen om “Netneutraliteit” verplicht te stellen. Hiermee mogen verbindingen niet afgeknepen worden, afhankelijk van de dienst die men gebruikt. Dit kan echter niet verhullen dat de infrastructuur en de dekking van die infrastructuur per land enorm verschillend is. Zonder investeringen vanuit de telecom sector zal men dit niet snel op kunnen lossen. De commissie spreekt weliswaar over een pakket van maatregelen om de ontwikkelingen te steunen, maar nergens wordt gemeld of de commissie ook de bereidheid heeft om de portemonee te trekken of dat men dit aan de providers en/of lokale overheden overlaat.

Verdienmodellen

De telecom operators staan met deze ontwikkelingen voor de uitdaging hun verdienmodellen op de schop te doen. Alle providers zullen hun netwerken open moeten stellen voor anderen en de gehele sector zal afspraken met elkaar moeten maken. Voor de grotere providers kan dit inhouden dat zij de regels kunnen opstellen waar de kleinere zich maar aan hebben te houden. Hoe die inspraak voor met name de kleinere, regionale providers geregeld moet worden, is nog nergens besproken. Daarnaast, als netneutraliteit en de eengemaakte Europese telecommarkt in 2014 doorgang vinden, zullen we als Europese eindgebruikers geconfronteerd worden met nieuwe diensten, andere pakketten en vooral ook, andere prijzen.

 

 

Comments are closed.